Vereniging Ons Suriname

Na de afschaffing van de slavernij in Suriname ontstond de facto een nieuwe groep staatsburgers in het Koninkrijk der Nederlanden: zoals een VVD volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer het in 1863 onderstreepte: zwarte Nederlanders.

...zwarte Nederlanders...

…zwarte Nederlanders…

Een van de specifieke kenmerken van het koloniaal systeem in Suriname in de eerste helft van de negentiende eeuw is het ontstaan (in Paramaribo) van een vrije niet-blanke middenklasse van ambachtslieden, juristen, artsen en planters.

De eerste Surinaamse migranten die naar Nederland trokken waren vertegenwoordigers uit deze groep. Ze kwamen voor studie of werk. Er waren ook personen die kwamen om van hun pensioen te genieten na een werkzaam leven in Suriname. Deze vroege Surinaamse migranten waren meestal welopgevoede studenten of hoogopgeleiden, die hier prestigieuze beroepen uitoefenden als arts, psychiater, tandarts of gemeentefunctionaris. Voor zover ze nog studeerden, werden hun opleiding en verblijf betaald door hun ouders in Suriname.
Op 18 januari 1919 richtten enkelen van hen in Amsterdam de Bond van Surinamers in Nederland op.

Bond van Surinamers in Nederland, boottocht naar kasteel Loenen a/d Vecht, 1923 Foto’s: Stadsarchief Amsterdam, collectie Ruud Beeldsnijder